Termékpalettánk

Hírlevél


Továbbajánlás

Tovább ajánlom az áruházat ismerősömnek

Ügyfélszolgálat

Telefon:

06 25 745 926

06 30 817 6167

------------------------------

E-mail:

kapcsolat@redlinejerky.hu

RSS

Utoljára megtekintve

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

 

Hatályos: 2019. január hó 17. napjától

 

 

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Red Line Webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe: www.redlinejerkywebshop.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Cégnév: Red Line Jerky Kft

 

Bejegyző bíróság megnevezése:
Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Halász sor 16.
Cégjegyzékszám: 07-09-026440
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 
Statisztikai számjel: 25416048-1011-113-07
Adószám:  25416048-2-07
Bankszámlaszám : 10918001-00000084-15010007

 

Kamarai tagság: NAK

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

 

Cím: 2400 Dunaújváros, Frangepán utca 67.
Telefon: 06-25-745926 / 06-30-8176167
E-mail: kapcsolat@redlinejerky.hu
Nyitva tartása: 8.00 - 16.00

 

 

 

Webáruház tárhelyszolgáltatójának neve: Smartup International Kft

 

tárhelyszolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Rosenbach J.u.41.

 

tárhelyszolgáltató e-mail címe: 7even@7even.hu

 

 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása.

 

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

 

 

Az elektronikus szerződéskötés lépései:

 

A szerződéskötés a következő lépések megtételével történik

 

 A termékek kosárba helyezése

 

Fogyasztó a termékekről képet és leírást áttekinteni, a számára megfelelő terméket a Kosárba gomb lenyomásával a kosarába helyezi.

 

A kosár tartalmának áttekintése

 

Fogyasztó a kiválasztott és korásba helyezett termékeket a „kosár szerkesztése” gombra kattintással áttekinti, választása szerint módosít, így darabszámot módosít, vagy töröl, vagy a kosár tartalmát jóváhagyja a „Fizetés” gombra történő kattintással. Fogyasztó választása szerint, a „Vissza az áruházba” gombra történő kattintással folytathatja a kosárba történő helyezést.

 

Pénztár szakasz

 

Amennyiben fogyasztó a kosár tartalmát jóváhagyta a „Fizetés” gombra kattintással, úgy a felületen megadja személyes adatait, amelyeket a Szolgáltató a vonatkozó belső adatvédelmi szabályai, jogszabályok, valamint adatvédelmi tájékoztatója szerint kezel. Fogyasztó ebben a szakaszban adja meg szállítási és fizetési módot, valamint fogadja el az ÁSZF szabályait is a checkbox-ba történő kattintással.

 

 

 

Megrendelés véglegesítése szakasz

 

Fogyasztó ebben a szakaszban újra áttekinti a kosár tartalmát az általa megadott adatokkal együtt. Ebben a szakaszban a „Visszalépés az adatok módosításához” gombra történő kattintással a megadott adatokat módosíthatja.

 

Amennyiben fogyasztó a Megrendelés véglegesítése menüpont alatt azt választja, hogy MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE, úgy a megrendelését a weboldalon már nem képes módosítani. Amennyiben azonban a megrendelést elküldés után mégis törölni szeretné, akkor azt megteheti, ha a egy email küld a kapcsolat@redlinejerky.hu email címre, melyben kéri a rendelése törlését, feltüntetve az email-ben feltüntetett tranzakciószámot. Ez a tranzakciószám fellelhető még a webáruházban is, amennyiben a vevő regisztrált a webáruházba és bejelentkezés után rákattint a MEGRENDELÉSEIM menüpontra, ahonnan kimásolható a legutolsó megrendelése tranzakciószáma.

 

 

 

Megrendelés elküldése

 

Fogyasztó a Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése gombra kattintva a kosár tartalmát és megadott adatait elküldi a webáruházat kiszolgáló szerverre.

 

 

 

Megrendelés visszaigazolása

 

A megrendelést a Szolgáltató manuálisan dolgozza fel és küld meg visszaigazolást a rendelésről.

 

 

 

A megrendelés történhet regisztrációval vagy regisztráció nélkül is. A regisztráció abban nyújt segítséget, hogy a bejelentkezett felhasználónak nem kell minden megrendelés során megadni adatait. 

 

 

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

1. Ha a felhasználó a fenti lépéseket betartva megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, akkor adásvételi szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
2. Az így létrejött szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

4. A szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, nem kerül iktatásra.

 

 

 

A termék lényeges tulajdonságai

 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

 

 

Árak

 

A Webáruházban közzétett árak végfelhasználói bejelentkezés esetén ÁFÁ-val növelt bruttó árak, viszonteladói bejelentkezés esetén pedig nettó árak, amelyek egyik esetben sem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit.

 

 

 

Kiszállítás.

 

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

 

 

Lehetséges fizetési módok

 

1. Az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

 

 

 

Panaszkezelés rendje

 

 

 

1.    Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltató valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 

 

2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt, amelyet a fogyasztó például telefonon tehet,  azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a fogyasztónak.

 

 

 

3.    Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a fogyasztónak. 

 

 

 

4.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

 

 

5.    Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató az 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 

 

6.    Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint területileg illetékes járási hivatal előtt is. Fogyasztó a járási hivatalokat a következő linken találhatja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.

 

 

 

7.    A járási hivatalok járnak el a fogyasztóvédelmi jogvitákban első fokon. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

 

 

8.    A vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztónak (Ügyfélnek) és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. 

 

 

 

9.    A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:

 

a)    a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,

 

b)    a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,

 

c)    a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a Szolgáltatónak a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

 

 

 

10.  Tekintettel arra, hogy az elsőfokú eljárás illetékmentes, így a kérelmen illetéket nem kell leróni.

 

 

 

11.  Szolgáltató felhívja a fogyasztók figyelmét arra is, hogy a járási hivatalok fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakembereinél tanácsokat is kérhetnek jogaikkal, termékszavatossággal és egyebekkel kapcsolatban.

 

 

 

12.  Szolgáltató nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform (ODR) elérhető a következő linken:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 

 

13.  Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is, mert a Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Fogyasztó az illetékes békéltető testület nevét és székhelyének postacímét megtudhatja a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalról. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület, címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6., telefonszáma: (22) 510-310, fax száma: (22) 510-312, e-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

 

 

14.  Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

 

 

 

15.  Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.

 

 

 

16.  Fogyasztó a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

 

 

Elállási/Felmondási jog

 

 

 

1. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára és (4) bekezdésére tekintettel a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni  a szerződéstől, ha annak feltételei – tekintettel a megrendelhető termékek körei – fennállnak.

 

Fogyasztó jogosult az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolni.

 

 

 

2. Tekintettel a webáruházban megrendelhető termékek köreire, Szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga

 

         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;

 

         olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 

 

3. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

 

a)      amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

 

b)      több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

 

c)      több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

 

 

4.      Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatását a Szolgáltató csak külön írásbeli szerződés alapján vállalja, ez esetben az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

 

 

 

5.      A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. E-mail-en keresztül történő jelzés esetén az e-mail elküldésének időpontját, a postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató.

 

 

 

6.      Ha Ön, mint Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kérjük írásban juttassa el a Szolgáltató részére :

 

például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Red Line Jerky Kft., 2400 Dunaújváros, Halász sor 16. vagy kapcsolat@redlinejerky.hu címre.

 

 

 

7.      Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF–ben megjelölt, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének megfelelő elállási/felmondási nyilatkozat mintát, vagy önállóan megfogalmazott, egyértelmű nyilatkozatot.

 

8. Elállás esetén a fogyasztót terheli a termék visszaküldésének költsége. A fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül vissza kell küldenie a terméket.

 

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be

 

 

 

Kellékszavatosság

 

Ön a Red Line Jerky Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

- kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy

 

- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Red Line Jerky Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján a Red Line Jerky Kft  jótállásra köteles.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

 

 

 

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Red Line Jerky Kft-nél (2400 Dunaújváros, Frangepán u.67). Ekkor a Vállalkozó  munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 

 

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozónak (2400 Dunaújváros, Halász sor 16.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (kapcsolat@redlinejerky.hu). 
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 

- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

 

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az Kellék- illetve Termékszavatosság meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

Melléklet

 

 

 

Elállási/felmondási nyilatkozat minta

 

 

 

Címzett:

 

Név (Cégnév):

Red Line Jerky Kft.

Székhely:

Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Halász sor 16.

Telefonszám:

06-25-745926 / 06-30-8176167

E-mail:

kapcsolat@redlinejerky.hu

 

 

 

Alulírott/alulírottak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletből fakadó elállási/felmondási* jogomat/jogunkat* az alábbi termék/termékek* adásvételére, vagy az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében (termék vagy szolgáltatás leírása, meghatározása, pl. tranzakciószám):

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel* időpontja: ____________________________

 

A fogyasztó(k) neve: ____________________________________________________

 

A fogyasztó(k) címe: ____________________________________________________

 

A fogyasztó(k) e-mail címe: _____________________________________________

 

A fogyasztó(k) aláírása: _________________________________________________

 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt, ________________, ________________________

 

                 (hely)                            (időpont)

Kosár

Az Ön kosara üres.

Bejelentkezés


TOP 5 termék

Legnépszerűbb termékek: